Det nordnorske kultursamarbeidet

Interpellasjon og spørsmål til Fylkestinget 21-23.april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det nordnorske kultursamarbeidet

Helgeland Arbeiderblad har en meget interessant artikkel med overskriften "Kultur stopper hjerneflukten". I denne artikkelen oppfordrer foredragsholderen, Phil Wood, Helgelandsregionen til å investere i kultur og kreativitet for å stoppe hjerneflukten, og viser til erfaringer som er gjort i regi av et EU-program i Huddersfield hvor han var prosjektleder.

Samtidig som denne artikkelen trykkes, blir vi kjent med at ingen av de nordnorske kunstnerne de siste 3 årene har mottatt Statens kunstnerstipend. Erfaringene med stipendene har vært gode — det har gitt kunstnere nødvendig handlingsrom til å utvikle egen solid arbeidsplass. For reiselivsnæringen er det særlig viktig at vi legger til rette og satser på kreativitet og nyskaping — jfr. Artikkelen.

I forrige fylkestingsperiode var en av de mest omstridte sakene hvorvidt Nordland skulle være del av Nord-Norsk Kulturråd. Nordland fylkeskommune sa opp avtalen, og Nord-Norsk Kulturråd ble nedlagt. Fra Venstre var vi sterkt tvilende til at dette var en endring som ville komme det nordnorske kulturlivet til gode. Fylkesrådet og flertallskonstellasjonen forsikret at det tvert imot ville bli flere midler til fordeling direkte til kulturarbeidere dersom man la ned Nord-Norsk Kulturråd, og at statens bidrag på 3 millioner ville man fortsatt ha tilgang til.

Den senere tid er det gjennom media blitt kjent at det pr. i dag ikke er noen nordnorske kunstnere som har mottatt statlige kunstnerstipend dette året, og prosjektstøtten som de tidligere kunne få fra Nordnorsk Kulturråd finnes ikke lenger. Kunstnerorganisasjonene har fått mye mindre penger til driften sin, og deres felles møteplass er borte.Det kan synes som at kunstnermiljøene heimehørende i Nordland har tapt på fylkeskommunens strategi i dette arbeidet.

Er dette et riktig inntrykk?

I fjor vår ble det lansert en plan om et nytt kulturfond i nordområdene — Nor-Cult, lansert av Vitaliseringsutvalget for Nord-Norge, der Roger Ingebrigtsen var leder.

Hvor står dette arbeidet i dag?

Mener fylkesrådet at kulturarbeid er en viktig kobling mot utvikling av næringsliv og bosetting i Nordland? Hva mener fylkesrådet kan gjøres for å sikre at vi beholder og tar vare på de kreative kreftene vi har i fylket?

Nordland Venstre

May Valle
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**