Kommentar: -Misliker de rødgrønne Stavanger?

Ikke før den rødgrønne regjeringen har bestemt seg for å legge ned Forsvarets fellesoperative hovedkvarter på Jåttå, kommer meldingen om at regjeringen kan gå enda lenger i skatteutjevning mellom rike og mindre rike kommuner enn det Sørheimutvalget la opp til. Det betyr at vi i så fall mister 150 millioner kroner i Stavanger fra 2009, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per A Thorbjornsen

Foto: Vidar Grundetjern

Stavanger kommune arbeider aktivt for å tilrettelegge for at innbyggerne skal bo og trives i byen. Vi legger til rette for at mennesker skal flytte til byen. Vi skal bygge konserthus og forhåpentligvis bygge Sørmarka flerbrukshall og utvikle næringsområder. Vi skal bygge nye barnehager, skoler og sykehjem i takt med befolkningsutviklingen. Men hva er meningen med å bygge flere boliger og legge til rette for nye bedrifter, når regjeringen stikker av med det meste av skattepengene fra borgere og næringsvirksomhet?

Det er politisk vilje til at det i Norge skal være en skatteutjevning. Skatteinntekter fra de skattesterke kommunene skal gå til kommuner som har lav skatteinntekt. Det er solidarisk og demokratisk; det sikrer gode tjenestetilbud over hele landet. Men det finnes en grense for hva som oppleves rettferdig. Og diskusjonen er i full gang. Rådmenn i kommuner i Sogn- og Fjordane i vest og rådmannen i Kongsvinger i øst, uttrykker klart at de vil ha tak iblant annet skattepengene i Stavanger.

Jeg tror ikke det store antallet mindre og mellomstore energiselskap som har etablert seg i Stavanger-regionen de siste årene verken ser Luster eller Finnskogen som et alternativt etableringssted. Snarere tvert om er det slik at mange av Stavanger-regionens internasjonale selskap like gjerne kunne hatt kontor i andre land.

Det regjeringen bidrar til er at det ikke vil svare seg å legge til rette for næringsvirksomhet fordi vi ikke lenger skal beholde selskapsskatten i kommunene.

I løpet av en drøy måned skal regjeringen legge fram et nytt inntektssystem for kommunesektoren. Regjeringen bygger det nye inntektssystemet på de konklusjonene fra Sørheimutvalget. Sørheimutvalget ønsker å ta bort kommunenes mulighet til å beholde selskapsskatten (skatten fra bedriftene) og øke den såkalte kompensasjonsgraden fra 55 prosent til 60 prosent. Det betyr at kommunene får beholde en enda mindre del av skatteinntektene fra personlige skatteytere. I Stavanger er dette regnet ut til å medfører at skatteinntektene reduseres med totalt cirka 110 millioner kroner.

Sørheimutvalget er nå historie. Det nye inntektssystemet ligger nå i de rødgrønnes hender. Ifølge Kommunal Rapport 12/2008 er det nå intern dragkamp om det nye systemet. Signalene går på at regjeringen vil gå lenger enn det Sørheimutvalget la opp til. Det er snakk om å øke kompensasjonsgraden til 65 prosent. Det vil medføre at ytterligere 40 millioner dras inn fra Stavangers skatteinntekter.

Det vil gi en dramatisk situasjon for Stavanger. Det er vanskelig å forstå at lærerstillinger som må legges ned i Stavanger, dukker opp i mer skattesvake kommuner. Det er like viktig med sykepleierstilling i Stavanger som i Berlevåg. Det betyr at svømmehaller som ikke kan bygges i Stavanger bygges et annet sted i Kommune-Norge. Regjeringen vil flytte penger, mens menneskene fortsatt blir boende. Derfor er det vanskelig å finne de fornuftige modellene for økonomisk utjevning. Dagens ordning er fornuftig. Det var de rødgrønne som konstruerte Sørheimutvalget. Det er de rødgrønne partiene som mener at dagens ordning ikke er god nok.

Det er de rødgrønne som nå legger opp til at vi skal møte budsjettet for 2009 med kutt. Nå sies det at det skal komme kompenserende midler for de kommuner som rammes hardest. Det gjenstår å se hvor mye det endelige kuttet blir for Stavanger kommunes del. Men kutt blir det.

Jeg innrømmer at jeg ikke hadde trodd at det skulle bare gå noen år fra de rødgrønne tok over regjeringsansvar til det ville bli et press mot regjeringens kommuneøkonomipolitikk. De vant så vidt valget i 2005 nettopp fordi de mente kommunene var sultefôret. Allerede inneværende år er det mange kommuner som må kutte i budsjettene. Det er vanskelig å se hvordan det skal skinne av eldreomsorgen, hvis vi skulle miste helt nødvendige stillinger fra 2009.

Kommuneproposisjonen høres ut som kjedelig ord. Men det er det viktigste ordet for oss lokalpolitikere og for deg som innbygger i byen. Det er her grunnlaget legges for hvor mye penger vi har til disposisjon når budsjettet skal vedtas i desember. Det lokale selvstyret er underlagt statlige rammer i kommuneøkonomien. Slik har det vært for lokaldemokratiet under ulike regjeringer. Men det som nå skjer, kommer til å gå over i historien om den mest sentralstyrte regjeringen vi har hatt i Etterkrigs-Norge.

Nå legger de rødgrønne opp til å sultefôre Stavanger og de aller fleste kommuner i Rogaland. Men jeg tror ikke det vil vare lenge. Denne regjeringen ber om avløsning. Søknaden blir å lese når regjeringen kommer med meldingen om et nytt inntektssystem for kommunesektoren.

Artikkelen har også stått på trykk i Rogalands Avis, les her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**