Enkel og grønn skatt

Programkomitéen i Ap vil innføre full matmoms som en del av sin tradisjonelle sosialdemokratiske utjevningspolitikk. Komitéleder Helga Pedersen sier at de ikke ønsker å subsidiere de velståendes kosthold. Dette er veldig gammeldags. Hva med å la være å henge seg opp i folks matinnkjøp, og heller fokusere på grønn og flat skatt? spør Linn Beate Kaald Thoresen i Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil ikke ha et komplisert skattesystem som straffer arbeid og middels til god kjøpekraft. Venstres viktigste reform er å vri beskatningen fra skatt på arbeid til skatt på miljøforurensing. Vi vil ha avgifter på blant annet CO2, miljøgiftige kjemikalier og fyringsolje.
Venstres ønsker på sikt flat skatt for alle inntekter, få særfradrag og et stort bunnfradrag som sikrer god sosial fordeling.
I 2004 fikk vi gjennomslag for en skattereform som gir flatere og enklere skatt gjennom en tilnærming av skattesatsene for arbeid og kapital og fjerning av den kompliserte delingsmodellen.
Skatt skal være enkelt, gi gode vilkår for å jobbe, for å ansette nye folk, og for å leve miljøvennlig, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i et innlegg i Aftenposten 15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**