Bedre muligheter for å velge klimavennlige løsninger

– Miljøplaner må inneholde muligheter for folk å ta de miljøriktige valgene, sa Elisabeth Paulsen til Venstres landsmøte sist helg. Under debatten om miljø framhevet hun viktigheten av å inkludere alle innbyggere i å skape et renere miljø og et bedre klima. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Elisabeth Paulsen

Vi står foran alvorlige utfordringer når det gjelder tiltak som må gjøres innenfor klima og miljø. Siden dette vil være tiltak som vil angå vår hverdag, og det ikke er helt sikkert hvordan det kan bli i framtiden, kan det være skremmende lett for mange å lukke øynene for de utfordringer vi står overfor. Vi har da også partier som bidrar til denne holdningen. Enda verre er det at noen kan mene at dette går bare en vei, og at en gir opp. "det nytter ikke å kjempe i mot, vi gjør som vi pleier og så får det gå som det vil".

Venstre har derfor en viktig rolle i å oppmuntre til å foreta de grep som er nødvendig for å ta vare på miljøet vårt og ha en bærekraftig klimautvikling. For å få dette til må vi få alle (helst) til å være med.
Min erfaring fra arbeid innenfor attføringsfeltet, har lært meg at det som gjør at folk blir lykkelige — er at de har en mulighet til å delta selv. Blant våre utfordringer. vi som har tro på at vi fortsatt kan redde miljøet dersom vi handler riktig, er å gi folk den informasjon som er nødvendig for å foreta de rette handlinger.

Videre er det viktig at vi som politikere bidrar til å fremme gode miljø og klimaplaner lokalt og overordnet. Planene må inneholde muligheter for folk å ta de miljøriktige valgene. Skal en kunne velge å la bilen stå, er det nødvendig at politikerne har sørget for at bussen går, for eksempel. Det blir viktig for oss i Venstre i tiden som kommer å informere — inspirere — og ikke minst inkludere andre i det viktige arbeidet vi har foran oss.

I tråd med denne tankegangen fremmet jeg følgende forslag i Fylkestinget 27. februar i sak om
oppfølging av Klima- og miljøvedtak i Strategiplan for 2008 -2011:
Det er viktig at alle innbyggere i kommunene får eierskap til sin klima- og miljøplan. Det er derfor viktig at Fylkekommunen bidrar til bred deltakelse i utforming av planene, slik at det blir en plan den enkelte innbygger har et forhold til. Det må legges til rette for at innbyggerne ha mulighet til å velge klimavennlige løsninger i sin hverdag. Eksempler på dette er kollektive trafikkløsninger, gode muligheter til avfallssortering og så videre.

Dette tillegget til saken fikk enstemmig tilslutning fra Fylkestinget.

Elisabeth Paulsen
Fylkestingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**