Bystyret: Omsorgssenter i Skåredalen

Venstres Ole Johan Sætre gav på vegne av Eldrerådet uttrykk for glede over planene for nytt omsorgssenter i Skåredalen. Han gav ros for god saksbehandling og trakk særlig fram det positive i at planene for nytt omsorgssenter også gir rom for pleietrengende rusmisbrukere og eldre utviklingshemmede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sætre ønsket at Eldrerådet også i det videre arbeidet med omsorgssenter måtte få være delaktig i prosessene fram mot ferdigstillelse. Han pekte på at det fra Eldrerådets side er ønskelig å være en del av en framtidig byggekomite for nytt omsorgssenter i Skåredalen.

Se video av Ole Johan Sætres innlegg her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**