Liberal café: Liberalisme på arbeiderens dag

Stavanger Venstre er glade for å kunne invitere til “Liberal Cafe” den 1 mai. Stedet er som vanlig Cafe Bacchus ….., og vi begynner diskursen kl 1900. Temaet på denne arbeiderens dag er liberalisme, og innleder er Svein Tuastad fra Universitetet i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet finner sted på Bacchus, Bakkegata 13 (tverrgate til Breigata), se kart her >>

Om Liberal café:

Liberal café arrangeres av Stavanger Venstre og tar sikte på å skape en sosial og uformell møteplass for nye og gamle medlemmer. På møtene vil store og små, lokale og nasjonale temaer bli debattert. Liberal café arrangeres i utgangspunktet hver første torsdag i måneden, men kan bli flyttet på grunn av møtekollisjoner og lignende. Følg derfor med på Stavanger Venstres hjemmesider for oppdatert informasjon.

Om innlederen:

Svein Tuastad er fødd i 1962 og voks opp på Husnes i Sunnhordland. Han tok cand.polit.-graden ved Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i Bergen i 1991. Han arbeider som statsvitar ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Han har ansvaret for modulen "Political philosophy and European Welfare" ved masterstudiet Comparative European Social Studies (MACESS) i Maastricht.

Tuastad har vært bystyremedlem i Stavanger for Sosialistisk Venstreparti. Han bor nå i Sandnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**