Skattetallene for februar, en liten økning

Skattetallene for februar 2008 viser en liten økning sammenliknet med i fjor. Økningen er på mindre enn en prosent, mens den i fjor var på over 19 prosent. Det er en markert nedgang sammenliknet med for et år siden. Skatteinngangen er likevel litt høyere enn budsjettert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

mynter

Foto: Yochim (sxc.hu)

Dersom trenden fra årets to første måneder blir gjeldende for hele året er det klart at det ikke blir et stort overskudd på regnskapet for 2008. Det er derfor grunn til å følge nøye med utviklingen av skatteinnbetalingen for 2008. Blant annet skal kommunen begynne å dekke inn deler av fjorårets underskudd på vel 20 millioner som følge av Terra-saken.

Til nå i år er det innbetalt 94,6 millioner kroner i skatt. Dette utgjør 13,5% av det totale skattebudsjettet for 2008. I fjor var det kommet inn 14,7% av budsjetterte skatteinntekter til samme tid. Fram til sensommeren/høsten i 2007 var skatteinntektene vesentlig høyere enn budsjettert. Fra høsten 2007 og fram til når har økningen i skatteinntektene blitt kraftig redusert, men ligger altså fremdeles noe over budsjetterte inntekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**