Gjennomslag for adhoc utvalg

Venstres forslag om et eget adhoc utvalg som skal arbeide med nye reglementer for bystyret fikk enstemmig tilslutning da saken ble behandlet på onsdag. Utvalget skal arbeide med delegasjonsreglement, finansreglement, etisk regelverk, rådmannsinstruks og en ordning for et folkevalgtregister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Utvalget har to tidsfrister for sitt arbeid. Delegasjonsreglementet og finansreglementet skal behandles av bystyret i møte den 18. juni. De øvrige reglementene skal opp til behandling i september. Utvalget som skal arbeide med dette er satt sammen av en representant fra hvert av bystyrets partier.

Utvalget skal konsttiuere seg selv på møte den 22. april, og fikk følgende sammensetning:

Geir Egil Risanger, Høyre
Gudrun Caspersen, Ap
Sven Olsen, Frp
Tore Nilsen, Venstre
Bjarte Myklebust, KrF
Arne Sjursen, Pensjonispartiet
Gjertrud Kjellesvik, SV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**