Flaggtvang, restriksjoner og 17.mai

Bodø Venstre sier JA til utenlandske flagg i 17mai tog i Norge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål til ordføreren i Bodø Kommune

Fra Terje Cruickshank, Bodø Venstre

Flaggtvang, restriksjoner og 17.mai.
Slik mediene siste uke har fortalt oss skal også barnetoget på 17. mai i Bodø være «flagg-rent». Det vil si norsk. Rødt, hvitt og blått (og kanskje en passelig dæsj samisk). Mens det i Stavanger og Bergen er lov med alle flagg tilsier signalene fra 17.mai komiteen som formidlet via mediene at Bodø går andre veien.

Bodø Venstre mener Norge er et fritt og demokratisk land som ikke bør ha slike forbud. Vi lever i et fritt og demokratisk land, også når det gjeld flagg.

Slik jeg har oppfattet signalene fra ordføreren er ønsket stort om at Bodø skal være en internasjonal og inkluderende by. Dette bør følges opp med handling.

Jeg vil sitere Hege Ulstein i Dagsavisen
" Hva representerer 17. mai? Vil vi at dagen skal stå for smålighet, innsnevring, regelrytteri, fremmedfrykt og nasjonalistisk tvang? Eller vil vi at den skal bety åpenhet, tillit, sjenerøsitet, variasjon og mangfold? Skal det være en liten eller en stor dag?

Hvilket Norge ønsker vi å feire på nasjonaldagen? Et helhvitt «Norge for nordmenn»-land, eller et mangfoldig land med mange kulturer? Som har forstått at det er en forutsetning for vellykket integrering at det ikke bare greit, men helt naturlig, å føle seg hjemme i mer enn én kultur på en gang.

Vår egen nasjonalsang gir svaret allerede i første setning: Ja, vi elsker."

Jeg har godt i minne fjorårets fantastiske fargerike 17.mai tog hvor 600 deltakere i FIRST LEGO League var med å sette et vakkert og internasjonalt preg på 17.mai toget. Et slik tog ser Bodø Venstre gjerne igjen, og vi ønsker ingen restreksjoner med tanke på drakter, faner, flagg, symboler eller annet.

Mitt spørsmål til ordføreren:
Hvis årets 17.mai komité går inn for kun å tillate Norske og Samiske flagg i årets 17.mai tog, ønsker ordføreren å signalisere ovenfor denne komiteen at dette ikke er i samsvar med kommunens visjoner om å være en internasjonal og inkluderende sted?

Bodø 20. apr. 2008

Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**