Utvikling av byregion tema for formannskapet

Til onsdagens formannskapsmøte foreligger en rapport fra IRIS om utviklingen av en byregion rundt Haugesund. Rapporten er en del av et større prosjekt som tar for seg utviklingen av ulike regioner i Norge. Rapporten viser et klart forbedringspotensiale i forhold til politisk samhandling mellom kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Smedasundet

I rapporten er det gjort rede for hvordan bystrukturen spenner over kommunegrenser, og for hvordan et felles arbeids- og tjenestemarked spenner over både kommune- og fylkesgrenser. Haugesund som byregion omfatter på flere områder en rekke kommuner, med hovedtyngden knyttet til Haugesund, Karmøy og Tysvær.

Byområdet strekker seg fra Haugesund og inn i fastlandsdelen av Karmøy kommune. Bystrukturen Haugesund teller således over 41 000 innbyggere, og den er med dette den 12. største byen i landet.

Det foregår et betydelig antall arbeidsreiser mellom kommunene, i alt 11 000 pr. døgn, med Haugesund som mottaker av de fleste reisende. Arbeidsreiser inn til Haugesund utgjør omlag to tredjedeler av det samlede antall reiser. De tre kommunene framstår som en enhet i forhold til arbeidsmarked.

Festiviteten

Også når det gjelder handel er det krysninger på tvers av kommunegrenser. Både Haugesund, Tysvær og Karmøy tiltrekker seg handlende fra de omkringliggende kommunene. Andre indikatorer på utviklingen av en byregion er Haugesunds Avis rolle som lokalavis for de fleste i regionen, og felles kulturopplevelser som museumssamarbeid, musikksamarbeid og fotball m.m.

Rapporten viser også at samarbeidet på tvers av kommunegrensene i liten grad er institusjonalisert. Det er i hovedsak gjennom interkommunale selskap, der flere av kommunene er med, at samarbeidet foregår. Fylkeskommunen er på mange måter hovedaktør i forhold til prosjekter som går over kommunegrensene. Unntaket for dette er i hovedsak knyttet opp til næringsutvikling, der private aktører også bidrar til regional utvikling.

Det er en klar utfordring å skape et institusjonalisert samarbeid om utvikling over kommunegrensene om vi skal få en optimal utvikling av en byregion i vårt distrikt. Venstre har flere ganger tatt til orde for at vi må etablere et bedre samarbeid mellom kommunene for å til de beste løsningene innen både arealpolitikk, samferdselspolitikk, kulturpolitikk og næringspolitikk.

Graf

Rapporten fra IRIS viser klart at her er et stort forbedringspotensiale. Rapporten må også sees i sammenheng med interpellasjonen Venstre tok opp om befolkningsutviklingen i Haugesund. Bare gjennom et økt forpliktende samarbeid vil regionen vår kunne ta opp kampen om innbyggere, arbeidstakere og høy kompetanse med bysentraene Stavanger og Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**