Lokalradio, Røvær og klimaarbeid

Det var et variert program Gunnar Kvassheim hadde da han besøkte Haugesund mandag 21. april. Gunnar Kvassheim møtte ordføreren, representanter for Radio Haugaland, hadde omvisning på billedgalleriet og holdt foredrag om klimaforliket og lokalt klima arbeid, alt i løpet av få timer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre TV

Helt siden han ble valgt som stortingsrepresentant i 2005 har Kvassheim hatt jevnlige besøk i nordfylket. an har tatt opp en rekke saker av lokalinteresse, og han har forsøkt å følge disse opp gjennom sine besøk. I går var han blant annet innom Radio Haugaland, der han ble orientert om driften ved lokalradioen. Kvassheim tok i Stortinget til orde for at konsesjonsbestemmelsene må praktiseres slik at både Radio Haugaland og Radio 102 får fortsatt konsesjon til å drive kommersiell radio.

Kvassheim var også på besøk hos ordfører Petter Steen der han ble orientert om arbeidet med å skaffe tilveie boligtomter på Røvær. Fylkesmannen har hatt en rekke innsigelser til dette, og kommunen frykter at det kan bli enda vanskeligere å få godkjent tomter når den nye Plan og bygningsloven blir vedtatt. Som leder i energi og miljøkomiteen skal Kvassheim være med å behandle plandelen i denne loven.

Gunnar Kvassheim avrundet kvelden med et besøk på Haugesund Billedgalleri, der han i tillegg til en privat omvisning også holdt innledning om klimaforliket og lokalt klimaarbeid. Kvassheim kom blant annet inn på at det i vår region finnes særskilt kunnskap som er viktig i dette arbeidet. Det gjelder både muligheter for CO2 fangst og utbygging av havmøller.

Se video fra Kvassheims besøk her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**