Venstre stilte spørsmål om busstilbud og utdanning

May Valle og Tor Arne Solvoll tok opp viktige problemområder på dagens fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre v/May Valle stilte muntlig spørsmål om busstilbudet for befolkningen på Storjord i Tysfjord etter at bussrutene ble omlagt. Befolkningen er rammet ved at de kun får 30 min til å utføre nødvendige tjenester på for eksempel Innhavet og Oppeid dersom de vil bruke offentlig kommunikasjonstilbud. Det er umulig for dem å bruke off. kommunikasjon (det er heller ikke operativt drosjetilbud på stedet)

Svaret fra samferdselsråden var at han ville se på dette og vurdere de konsekvensene som omleggingen har medført.

Venstre v/ Tor Arne Solvoll stilte spørsmål til fylkesråden for utdanning knyttet til at voksne som er i en omskoleringsfase på Høgskolenivå for å ta ingeniørutdanning, møter et økonomisk hinder ved å kun ha rettigheter til dekning av 3 års utdanning.
– En som omskolerer seg må påberegne seg ett forstudieår (forkurs) i tillegg til selve ingeniørutdanningen på 3 år. Studenter som omskolerer seg, er i tillegg ofte i en småbarnssituasjon, har hus og bil og har opparbeidet seg et lån som må betjenes, noe som ikke er forenelig om en da ikke har en økonomisk støtte for å kunne betjene dette.

Svaret fra fylkesråden var at fylket forsøkte å legge forkurs nært hjemsted. I og med at dette ikke var innenfor hennes myndighetsområde — men likevel viktig — ba hun om at Venstre laget en uttalelse til neste fylkesting som hun da kunne bruke overfor overordnet myndighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**