Bedre søppelhåndtering i Haugesund

Venstres May Britt Vihovde fikk tilslutning fra et enstemmig formannskap at det må utredes hva det vil koste å etablere en bedre søppelhåndtering i offentlige områder i byen. Både utplassering av søppeldunker og tømming av disse må være en del av en slik utredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Videre er det viktig at ansvarsforholdet mellom Statens Vegvesen, fylket og kommunen blir avklart i forhold til hvem som har ansvar for opprydding langs riksveier/fylkesveier og bussholdeplasser som benyttes av det fylkeskommunale transportselskapet Kolumbus.

Det var også enighet om at politivedtektene bør revurderes med tanke på mulig innføring av gebyr for forsøpling på offentlig sted. Dette er vanlig mange andre steder, både i Norge og i utlandet. I Oslo er det f.eks. trafikketaten som har ansvaret for håndheving av forbud mot forsøpling og ileggelse av gebyr.

Venstre har som målsetting i sitt program å gjøre Haugesund til landets reneste by!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**