Andre kommunestyresaker

Det var mange viktige saker i kommunestyret i dag. Ungdommenes kulturhus, flerbrukshall i Neverdal, drift av Åg skole og revidering av kommunestyrets reglement var saker som ble debattert og stemt over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ungdommens kulturhus: Det ble vedtatt at administrasjonen skal gå i dialog med private om mulig realisering.
Flerbrukshall i Neverdal: En gledens dag for befolkningen i Neverdal. Prosjektet ble vedtatt mot Fremskrittspartiets og Samarbeidslistas stemmer.
Åg skole: Åg skole ble enstemmig vedtatt nedlagt og ALLE elevene overføres til Tjongsfjorden.
Reglementet: Det nye der er åpen spørrerunde som ble vedtatt. Se for øvrig tidligere innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**