Boliger til vanskeligstilte

Husbanken gikk ut av 2007 med 2 milliarder kr i såkalt grunnlån som ikke ble lånt ut. Det er et tegn på at ikke alle som burde være det, har blitt prioritert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bo trygt - funksjonelle omsorgsboliger

Fordi vi vet vet at mange rusmisbrukere har vanskelig for å skaffe seg bolig i rusfrie miljøer etter endt soning eller behandling. Uten et sted å bo, er det vanskelig å skaffe seg arbeid, bli rehabilitert og komme seg videre i livet.

Det er også et økende antall eldre funksjonshemmede. En gruppe som har bodd hjemme så lenge foreldrene har hatt mulighet til det. Disse eldre funksjonshemmede har nå gamle foreldre som ikke lenger er i stand til å ha de boende hos seg.

Derfor mener Venstre det er viktig å prioritere midler til å bistå flere med å skaffe seg egen bolig, utvide bostøtten og sørge for flere tilpassede boliger for vanskeligstilte. Kommunene som har en viktig rolle i boligpolitikken, må få bedre vilkår til å bygge tilrettelagte boliger og mulighet for å prioritere boveiledning og botrening.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

Innlegget står i VARDEN HER

Innlegget står i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**