Drastiske kutt i skolene!

Venstres forslag om å beholde rammetimetallene ble i dag nedstemt av kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det ble stemt over 3 forslag:
1.Venstres, på 108 200 rammetimer, som betyr at man beholder ressursene omtrent som idag.
2.Else Andersens, Ap, forslag om å støtte driftsutvalget og i tillegg beholde rammetimetallene til Åg skole, tilsammen 106 500 rammetimer.
3. Driftsutvalgets forslag på 106 500 rammetimer og så trekke fra Åg skoles rammetimer, altså 104 200 rammetimer.

Det ble først stemt over Venstres forslag som kun fikk støtte av to fra Høyre og Krf, altså 5 stemmer.

Da Venstres forslag falt stemte vi, sammen med 2 fra Høyre, 2 fra Krf, 1 fra SV og 2 fra Ap for Elses forslag. Dette forslaget fikk 8 stemmer. Resten av kommunestyret: 7 fra Arbeiderpartiet, 1 fra SV, 3 fra Høyre, Senterpartiet, Samarbeidslista og Frp gikk for 104 200 rammetimer.

Dette betyr, i forhold til Venstres forslag, en reduksjon på 4,5 lærerstillinger. I tillegg foreslo Venstre en økning på assistentimer pga økt timetall til høsten. Dette ble det heller ikke tatt hensyn til, så det innebærer at det blir en reduksjon på assistentene også.

Forslaget som fikk flertall har med et punkt 3 som sier følgende: Når reduksjonen på rammetimetallet er gjennomført, skal driftsutvalget ha tilbakemeldinger på hvilke områder reduksjonen er foretatt på.

Dette er elendig skolepolitikk sett fra Venstres syn. Altså: Først skal undervisningsseksjonen fordele de 104 200 timene på de 9 skolene våre, så skal skolene fordele timene på elevene/klassene og så kan tilsettingene begynne. Til slutt skal skolene gi tilbakemelding til driftsutvalget hvordan de har fordelt timene.

Hvis da driftsutvalget ser at her er det for lite ressurser, hva da? Skal det da en ny runde i kommunestyret og nye tilsettinger foretas? Hvilken forutsigbarhet gir dette?

Venstre legger ikke skjul på at vi synes vedtaket som ble gjort i kommunestyret er et dårlig vedtak!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**