Foreslår stemmerett for 16-åringer

I dagens bystyremøte vil Venstre ved Guri Melby fremme en interpellasjon der vi foreslår at Trondheim skal søke om å bli forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.- En utvidelse av stemmeretten vil tvinge oss politikere til å fokusere mer på ungdomssaker, mener Melby. Hele interpellasjonen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forsøksordning med stemmerett for 16-åringer i Trondheim

Guri Melby

Som lokalpolitikere har vi ansvar for å hele tiden arbeide for økt deltakelse og innflytelse for hele Trondheims befolkning. Et mulig tiltak er å utvide stemmeretten til å gjelde flere, og Venstre har derfor programfestet at vi ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år. Tidligere har kommunal— og regionaldepartementet avvist søknader fra kommuner om å gjennomføre forsøk med stemmerett for 16-åringer, men i vinter gikk kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa ut og sa at hun vil foreslå en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyrevalget i 2011. Hennes begrunnelse er at det er på tide å la flere få muligheten til å påvirke valgresultatet, og hun synes derfor at en del kommuner som selv måtte ønske det bør få anledning til å innføre et forsøk ved kommunevalget i 2011.

På bakgrunn av utspillet fra Meltveit Kleppa vil Venstre be ordføreren jobbe for at Trondheim blir en av forsøkskommunene ved valget i 2011.

Det er mange grunner til at nettopp Trondheim bør gjøres til forsøkskommune for ordningen. ­For det første er det mange engasjerte ungdommer her, og det finnes mange ungdommer som burde ha fått sjansen til å stille på liste. Dette ser vi ikke minst gjennom det arbeidet som gjøres i Ungdommens bystyre, som ble etablert i 2005. Ungdommens bystyre kommer med gode innspill til saker som skal til politisk behandling, de framstår som gode representanter for kommunen, og de viser at ungdom under 18 år har mye å bidra med i lokaldemokratiet.

Videre er Trondheim en kommune i vekst, og svært mange av de sakene som behandles har betydelig interesse for ungdom. ­Eksempler er utvikling av fritidstilbud, kollektivsatsing og styrking og utbygging av skolene og skolens innhold. Disse sakene er viktige for ungdom, og da er det unaturlig at de ikke skal få være med å bestemme hvem som skal ta disse avgjørelsene. Videre vil en utvidelse av stemmerettsalderen tvinge oss politikere til å fokusere mer på ungdomssaker, ettersom de som påvirkes av sakene faktisk også vil være våre velgere.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ til at Trondheim blir forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**