Satsning på jernbane og vei

Venstres fylkestingsgruppe prioriterer jernbane og vei i sitt forslag til nasjonal transportplan. Sammen med AP, Høyre og Krf uttrykkes misnøye med for små økonomiske rammer til samferdsel i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saltenpendelen på Nordlandsbanen slår ut buss og privatbil, men mangler stopp og frekvens for nærtra

Foto: E. Kantun 20©05.

De fire partiene har tar blant annet inn ønske om bedre rammer innen for øvrige riksveier blant annet for å prioritere RV17. Partiene tar også til orde for en videreutvikling av Trønderbanen og elektrifisering av Meråkerbanen.

Det er også ønske om at det etableres en egen godsterminal for jernbane i Nord-Trøndelag.

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

-Dette er viktige utviklingsprosjekter for Nord-Trøndelag, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Trond Prytz, her ligger det mye god Venstrepolitikk. I valgkampen sa Venstre at vi ville arbeide for opprusting av RV17 og satse på Trønderbanen og Meråkerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**