Stoppet bygging i grøntområde

Venstres Britt Inglingstad er glad for at planene om nedbygging av grøntområdet “Skredderløkka” ble stoppet av bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Britt Inglingstad

Foto: Reidar Lerdal

– Området er mye brukt som friluftsområde, sier Britt Inglingstad. – Det ligger mellom bebyggelsen og markagrensen, og er lite egnet til utbygging.

Det var bydelsadministrasjonen som hadde foreslått å utrede muligheten for en gigantbarnehave i grøntområdet, som også ligger i nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden Nøklevann.

Etter en gammel reguleringsplan er området regulert til parkeringshus, barnehage og boliger, men i november 2007 vedtok et enstemmig bydelsutvalg at tomten skal omreguleres til friområde.

— Det er viktig at vi holder øynene åpne for nye barnehagetomter, men også viktig med respekt for bydelens borgere, sier Britt Inglingstad. – I november vedtok bydelsutvalget enstemmig at tomten skal bli omregulert til friluftsformål. Da kan vi ikke vedta full utbygging et halvt år senere, fastslår hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**