Trafikkplan vedtatt!

Venstres forslag om en helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo ble vedtatt i bystyret i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ronny Fagereng

Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

GAMLE OSLO: Til tross for noe debatt vedtok til slutt bystyret mot Høyre og FrPs stemmer at byrådet må utarbeide en helhetlig trafikkplan for Bydel Gamle Oslo.

Forslaget kom opprinnelig fra Ola Elvestuen (V) og Ronny Fagereng (V), og er et resultat av en forverret trafikksituasjon de senere årene, blant annet som følge av rushtidsstenging av Oslogate i 2006, og flere midlertidige omkjøringer, som følge av Bjørvika-utbyggingen.

Lover å ta på alvor

Både SV, Ap og V ga sterkt uttrykk for at de ønsket flere gater stengt, blant annet for å bedre framkommeligheten for kollektivtransport i bydelen, samt å opprettholde blant annet Schweigaardsgate som miljøgate.

FrP ga imidlertid sterkt uttrykk for at en helhetlig trafikkplan ikke er løsningen for Gamle Oslo.

– FrP synes det er viktig å verne de lokale områdene i Gamle Oslo, men jeg har ikke tro på dette forslaget, blant annet på grunn av Bjørvika, med masse midlertidige omkjøringer. Det er kortsiktige løsninger å stenge gater, for det viser seg at bilene finner en annen vei, sa Jøran Kallmyr (FrP) å henviste til at stengingen av Oslo gate førte til en økt gjennomfartstrafikk i Schweigaardsgate.

Ansvarlig byråd, Peter N. Myhre (FrP) lovet imidlertid – noe motvillig – å sette i gang arbeidet med trafikkplanen, etter at V, KrF, SV, Ap og R sørget for et flertallsvedtak.

– Dette arbeidet er noe vi skal ta fatt på, altså hvordan vi kan se på tiltak i tillegg til de tiltak som allerede er gjennomført, sa han, og viste til at flere deler av hovedveinettet i bydelen allerede er lagt under bakken, samtidig som arbeidet med Bjørvikatunnellen allerede er i god gang.

Fornøyd

Arbeiderpartiets Håkon Haugli (Ap) sier i en kommentar til Østkantavisa at han er fornøyd med vedtaket, men mener det er et paradoks at Venstre fortsatt stiller som garantist for FrP-byrådet, samtidig som de støtter et flertall i bystyret for en mer offensiv miljøpolitikk.

– I Arbeiderpartiet er vi glade for dagens vedtak om en helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo. Det skal særlig aktivistene i Miljøaksjonen ha mye av æren for.

– Samtidig synes jeg det er et paradoks at Venstre, som i dag står sammen med oss om å ta et krafttak for miljøet i Gamle Oslo, fortsatt er garantister for et byråd der Peter N. Myhre (FrP) har ansvaret for miljøpolitikken. Når Venstre vil, er det flertall for en langt mer offensiv miljøpolitikk enn det byrådet står for, sier han.

Venstre selv var imidlertid svært fornøyd med vedtaket, og gruppeleder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Ronny Fagereng (V), men det er en seier at planen nå er vedtatt.

– Dette er et viktig gjennomslag for miljøet og lokaldemkratiet i Gamle Oslo. Nå gjenstår det å utarbeide en god plan, og sikre at byrådet og Vegvesenet følger planen, sier han.

Hege Bjørnsdatter Braaten
[email protected]

Les art i Østkantavisa her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**