Flertall for Venstres forslag om stemmerett til 16-åringer

Venstres Johan Tønnesen er godt fornøyd med at Venstres forslag om stemmerett til 16-åringer fikk flertall i bystyret 21.04.08. Moss kommune skal nå søke kommunaldepartementet om å få til en forsøksordning i Moss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I en interpellasjon til bystyret 21.04.08 foreslo Venstre at Moss kommune skal søke kommunaldepartementet om en forsøksordning for å la 16-åringer få stemme ved kommunevalget i 2011. Ungdom har tradisjonelt hatt lav oppslutning ved valg. En justering av aldersgrensen i kombinasjon med forsterket demokratiopplæring i skolen, kan bidra til å snu den trenden, mener Venstre. I lokalpolitikken fatter man viktige beslutninger som direkte påvirker ungdom. Venstre mener derfor ungdom må ha muligheten til å kunne påvirke sin egen hverdag gjennom å delta i valg. Å gi stemmeret til 16-åringer kan også bidra til større politisk engasjement blant ungdom. Venstre er glad for at forslaget fikk flertall og vi mener dette er et viktig steg i utviklingen av demokratiet i Norge.

Av Johan Christian Tønnesen, leder Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**