Valg ’09

Vi trenger dine innspill til vårt nye program for Valg ’09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsvalgprogram 2009-2013

Arbeidet med å lage et nytt stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 er i gang. Vi har ambisjon om å lage et program som klart beskriver hva Venstre vil i neste stortingsperiode.

Vi ønsker innspill fra medlemmer, tillitsvalgte, organisasjoner og enkeltpersoner. Send oss gjerne ditt innspill.

Programkomiteens oppgave er å utarbeid utkast til nytt stortingsvalprogram for perioden 2009-2013, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen. For første gang vil også Lars Sponheim være medlem av Venstres programkomité. Første utkast skal være klart innen 1. september 2008, og 2. utkast innen 10. desember 2009. Frist for å komme med endringsforslag til 2. ukastet er satt til 13. mars 2009.

Komiteens medlemmer:
Leder: Ola Elvestuen (Oslo)

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: Frode Fjeldstad

Nestleder: Gro Skartveit (Rogaland)
Anne Britt Skjetne (Nord-Trøndelag)
Helge Stiksrud (Buskerud)
Alvhild Hedstein (Oslo)
Alfred Bjørlo (Sogn& Fjordane)
Lars Sponheim (Hordaland)
Jonas Eilertsen (Unge Venstre)
Liv Haug (Norges Venstrekvinnelag)
Trond Enger (Liberale Studenter)

Varamedlemmer:
1. Guri Melby (Sør-Trøndelag)
2. Audun Rødningsby (Oslo)
3. Håkon M. Pettersen(Nordland)
4. Marta Lindås (Østfold)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**