Skuffet over manglende politisatsing

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad er oppgitt. Venstres forslag om flere stillinger i politiet fikk kun opposisjonens stemmer. -Trygghet forutsetter et aktivt og tilgjengelig politi. Det er så enkelt at da må du ha nok politi, og da trenger vi folk, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

I forslaget som Stortinget behandlet tirsdag kveld gikk Venstre inn for 3000 nye politistillinger innen ti år. Partiet ville at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året, samt å øke opptaket ved Politihøgskolen til ca 550 pr. år. Forslaget ville bl.a. gitt ca 2250 politistillinger i distriktene.

Synlig politi
– Ap lover sterkere politisatsing, men stemmer mot alle praktiske forslag om styrking. Vi vil øke antallet stillinger i politiet fordi vi ikke ønsker en vekterstat, men et tydelig, aktivt og synlig politi, sier Skjelstad.

Sammenlignet med Sverige og Danmark har norsk politi flere roller utover kjerneoppgavene. Politiet i Norge har for eksempel oppgaver innen sivil rettspleie, utlendingsforvaltning samt redningstjeneste og annen krisehåndtering.

– Slike viktige oppgaver gir politiet en lokal forankring, men det medfører også at politiets ressurser presses, poengterer André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**