Odd Einar Dørum kommer til Rakkestad til høsten!

Rakkestad Venstre ønsker å sette skolen og oppvekst på dagsorden. Hva vil vi med skolene i kommunen og hvilket miljø skal våre barn vokse opp i. I den forbindelse skal det arrangeres et åpent debattmøte hvor Odd Einar Dørum kommer og holder en innledning, men møtet er utsatt til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Det har skjedd og skjer mye i skolesektoren i kommunen. Ny Bergenhus Skole, nedlegging av Østbygda Skole, nedskjæringer og mye mer. I tillegg kommer det stadig nye reformer fra Staten som skolene og den enkelte lærer må forholde seg til. I en tid med så mye endring er det viktig at vi ikke mister fokus på det som er viktig, nemlig barna.

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Dannelse — her forstått som kunnskap i aller videste betydning — er en nødvendig del av grunnlaget for frihet, demokrati og et godt liv. Dette har vært utgangspunktet for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte folkeskolen – der demokratiet og nasjonen skulle bygges, og allmenndannelsen skulle sikres.

Utdanning har alltid vært av avgjørende betydning for samfunnsutviklingen. Kunnskap og kompetanse vil i fremtiden være det viktigste grunnlaget for demokrati og verdiskaping i Norge. Det handler om å møte fremtiden med kunnskap, og kjenne godt nok til fortiden til å treffe riktige valg og samtidig ta vare på vår felles arv.

Vi ønsker alle at Rakkestad skal være et godt sted å vokse opp. Stemmer det?

Os skole
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**