Ordførerens minneord over Ole Johan Sætre

Ordfører Petter Steen jr. har skrevet minneord over Ole Johan Sætre. Han poengterer det mangesidige engasjementet og innsatsen som preget Ole Johan Sætres liv og virke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ole Johan Sætre til minne.

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Ole Johan Sætre er gått bort, nær 80 år gammel. Haugesund by har mistet et samfunnsengasjert menneske som gjennom hele sitt voksne liv la ned et stort og uegennyttig arbeid for å utvikle byen han var så glad i.

Ole Johan Sætre var ansatt i Haugesund kommune i hele 38 år. Han begynte å arbeide i kommunen i februar 1957 og gikk av med pensjon i februar 1995. Som arbeidstaker i kommunen la han ned et stort og viktig arbeid, ikke bare i sin ordinære jobb, men også som tillitsvalgt i organisasjonen som i dag heter Delta (tidl. KFL/KFO). Gjennom hele 20 år var han tillitsvalgt i Haugesund kommune og representerte arbeidstakernes interesser på en forbilledlig måte.

Ole Johan Sætre satte også dype spor etter seg på den politiske arenaen. Allerede ved valget i 1971 ble han valgt til vararepresentant i bystyret for Venstre. Da partiet hans ble splittet på landsmøtet på Røros i 1972, var Ole Johan Sætre blant dem som ble med over i Det nye Folkepartiet (senere Det liberale Folkepartiet). I perioden 1976-1979 var han fast medlem av bystyret for Det liberale Folkepartiet, og i denne perioden var han også varamedlem til formannskapet.

Etter at Venstre og Det liberale Folkepartiet igjen ble samlet til ett parti, fortsatte Ole Johan Sætre å engasjere seg i lokalpolitikken for Venstre. Han var varamedlem til bystyret i perioden 1988-1991 og igjen etter valget i 2007. Han har også vært engasjert i Venstres partiorganisasjon. Han var nestleder i Haugesund Venstrelag 2000-2001 og lokallagets leder i årene 2001-2004.

I de senere årene er det særlig eldreomsorgen som har stått Ole Johan Sætres hjerte nær. Han har markert seg som en uredd og engasjert talsmann for byens eldre, og han har gjennom kloke innspill og initiativ bidratt til å sette fokus på de eldres behov i samfunnet. Ole Johan Sætre var leder av byens eldreråd fra høsten 2003 og frem til sin død. Han skjøttet dette vervet på en flott måte og høstet tillit og respekt i alle kretser. Det var et stort øyeblikk for Ole Johan Sætre da han under bystyremøtet 16. april i år fra bystyrets talerstol kunne gi sin støtte til forprosjektet for nye Skåredalen Omsorgssenter.

Idet våre tanker går til hans hustru Solveig, barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn og øvrige familie, lyser vi haugesundere i takknemlighet fred over Ole Johan Sætres minne.

Petter Steen jr.
Ordfører i Haugesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**