Avsporing eller nytenkning

Trude Holm, gruppeleder for Senterpartiet i Nord-Trøndelag fylkesting, mener jeg sporer av i min visjon om å bygge høyhastighetsbane mellom Steinkjer og Trondheim. Mitt utgangspunkt er at regjeringen med Senterpartiets samferdselsminister Liv Signe Navarsete ikke har bevilget penger til en framtidsrettet Trønderbane i forslag til Nasjonal Transportplan. Det er et faktum, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Vi må ha visjoner for Nord-Trøndelag. Når regjeringen ikke vil bruke mer penger på togtilbudet i fylket mener jeg at vi bør strekke oss så langt som det er mulig for å få et bedre togtilbud. Jeg er ikke fastlåst i finansieringsform, men mener oppriktig at klarer Nord-Trøndelag fylkeskommune å vise vilje til å satse på tog, vil det være enklere for regjeringen å være med på å få på plass et bedre togtilbud i Nord-Trøndelag.

Det er en selvfølge for meg å være med på å bidra til gode samferdselsløsninger for fylket. I Sør-Norge satses det tungt på Intercity-løsninger mellom byene. Det er lett for at slike satsninger ikke blir Nord-Trøndelag til del. Da er vi nødt til å tenke nye tanker for å løfte togvisjonen for Nord-Trøndelag.

Jeg er enig med Trude Holm om at fastdekke på fylkesveiene er viktig. Vil for øvrig vise til fylkesrådets politiske plattform, som Venstre er en del av, hvor det står som mål at det skal være asfalt på alle fylkesveier i Nord-Trøndelag innen 2020. Da kan det nå se ut for meg som om de fleste politiske partier i fylket er enige om dette.

Nord-Trøndelag skal framstå som attraktivt for de som skal jobbe og bo her i framtida. En framtidsrettet nysatsning på jernbane vil være et viktig bidrag til nyskapning og attraktive lokalsamfunn. Skal vi videreutvikle vårt næringsliv og øke vårt innbyggertall må vi ha visjoner for Nord-Trøndelag. I en slik sammenheng er enhver satsning på infrastruktur i vårt fylke viktig.

Andre N. Skjelstad
Stortingsrepresentant og fylkesleder for Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**