Åpent bystyregruppemøte: Omsorg 2025

Rådmannen har lagt fram et strategidokument, Omsorg 2025, som er utarbeidet med bred deltakelse fra politikere, ulike avdelinger og virksomheter i Stavanger kommune, tillitsvalgte og interesseorganisasjoner. Det innkalles til et eget åpent bystyregruppemøte 27. mai kl. 1700 for å drøfte partiets holdning til saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Omsorg 2025 skal opp i bystyret 16. juni. Kommunalstyret for levekår har lagt opp til at bystyregruppebehandlingen skjer før kommunalstyret skal behandle saken for andre gang 10. juni.

Det innkalles derfor til ekstraordinært bystyregruppemøte 27. mai kl. 1700 – 1900. Møtet er åpent for alle, men det er særdeles viktig at Venstres levekårsfraksjon (medlemmer/varamedlemmer) samt bystyregruppen møter.

Saken; omsorg 2025 finner du her >>

Omsorg 2025 er en overordnet og langsiktig strategi. Strategien må følges opp med nye mindre prosjekter eller arbeidsgrupper, som må arbeide videre med detaljene for hvordan målene og tiltakene i Omsorg 2025 kan implementeres i den daglige driften i virksomhetene. Noen prosjekter kan knyttes til undervisningssykehjemmet, andre vil være frittstående prosjekter og arbeidsgrupper. Utbyggingsgruppen som ble etablert i forarbeidet til strategien vil fortsette sitt arbeid med å følge opp rehabilite-rings- og utbyggingsprosjektene. De nye prosjekt – og arbeidsgruppene vil allerede ha et grunnlagsmateriale å arbeide ut i fra i de rapportene som foreligger fra forarbeidet til strategien. Det må foretas en prioritering av de foreslåtte tiltakene og satsingsområdene. Omsorg 2025 må ses i sammenheng med øvrige planer og strategier, og arbeidet med iverksettingen må integreres i kommende handlings- og økonomiplaner.

Dersom du ønsker ytterligere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder på tlf 90 773 712 eller epost her >> Fint om du også kan gi beskjed om du ønsker å møte opp.

For øvrige møter i bystyregruppen og fraksjonene les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**