Nytt inntekssystem til kommunene

Nordland Venstre beklager samtidig sterkt at regjeringen innfører et nytt inntektssystem uten å se på utgiftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Pressemelding

NYTT INNTEKTSSYSTEM TIL KOMMUNENE.

Nordland Venstre er fornøyd med at skatteinntektene utjevnes bedre og at det innføres en inntektsgaranti som gjør økonomien mer forutsigbar i kommuner med nedgang i folketallet. Dette er nødvendig for å opprettholde velferdstilbudet i kommunene, og kommer de fleste kommunene i Nordland til gode.

Nordland Venstre beklager samtidig sterkt at regjeringen innfører et nytt inntektssystem uten å se på utgiftene. Endringer i kostnadsnøkkelen og utgiftutjevningen utsettes. Det er en svært halvhjerta reform når utgiftene ikke er med, bare inntektene. Det er kostnadene ved å drive kommunene som utgjør de store forskjeller, i tillegg til de ulike mulighetene for egne inntekter. Regjeringen har svært mye dokumentasjon på kostnader, både fra Borge-utvalget og egen departementsgruppe, samt mange andre utredninger. At en vil vente til innlemming av barnehagene i ramma er en meget svak unnskyldning. Det vil alltid være ordninger en kan vente på. Kostnadsnøklene er overmodne for revisjon!

Tilskuddet til kommuner under 3200 innbyggere videreføres som et småkommunetilskudd og det er bra. Det hadde vært enda bedre om det i stedet hadde kommet som en påplussing av basistilskudd. Da hadde begrunnelsen vært knytta opp til smådriftsulemper og merkostnader i små kommuner, uavhengig av distriktspolitiske argumenter. For Bodø vil et nytt veksttilskudd slå positivt ut.

Nordland Venstre er også betenkt over at Nord-Norge- tilskuddet videreføres i sin nåværende form, bare beregnet ut fra folketall. Det hadde vært bedre at N-N —tilskuddet tok hensyn både til kommune (geografi) og til innbyggertall, slik som det nye sørnorske distriktstilskuddet. Satsene i landsdelen kunne da settes høyt slik at kommunene i Nord-Norge ikke tapte på det, samtidig som prinsippene for distriktstilskudd ble likt over hele landet. Det ville være mer robust også i kommune som har befolkningsnedgang og gi større legitimitet nasjonalt. Når tilskuddet kun følger folketallet er det vekstkommunene som dette får størst betydning for over tid.

Berit Woie Berg
Leder i Nordland Venstre
[email protected]
mob.97092986

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**