Venstre vil stramme inn på uadressert reklame

Moss Venstres Caroline Haaland vil i neste bystyremøte fremme et forslag om å speilvende dagens reservasjonsordning. Venstre vil be ordføreren om at de som vil ha reklame må merke postkassen med Reklame, ja takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er Moss Venstres Caroline Haaland som fremmer dette forslaget som en interpellasjon i det førstkommende bystyretmøtet. Venstre ønsker å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta uadressert reklame må sette opp et klistremerke om dette på sin postkasse.

Søppel

Foto: Microsoft

50 kg reklame
På denne måten skal det ikke lenger være nødvendig å benytte et Reklame, nei takk- merke for å slippe å motta den uønskede reklamen.
I sin henvendelse til ordføreren poengterer Caroline Haaland at norske husholdninger mottar opp mot 50 kg uadressert reklame hvert år. — Undersøkelser viser at bare to av ti faktisk ønsker denne reklamen velkommen. Det meste går derfor rett fra postkassen til søppelkassen, fremholder Haaland.

Miljøgevinst
Hun påpeker at undersøkelser viser at en slik speilvending av regelverket vil gi en betydelig miljøgevinst. Men det hevdes å være i strid med markedsføringsloven. Venstre vil derfor foreslå at bystyret i Moss sender en henstilling til departementet og foreslår en endring av loven.

Forsøksordning
Alternativt bes ordføreren ta et initiativ overfor regjeringen med sikte på å få til en forsøksordning i Moss.
Og hvordan stiller du deg til dette forslaget, ordfører Paul-Erik Krogsvold?
— Jeg ser jo at dette kan være fordelaktig for miljøet, men det kan være en ulempe for deler av næringslivet. Derfor må ulike hensyn veies mot hverandre i denne saken. Derfor kan jeg ikke per i dag si hva jeg vi svare på denne interpellasjonen, forklarer Krogsvold.
Kommuner som Bergen og Oslo har vedtatt en speilvendt reservasjonsordning.

Les hele artikkelen i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**