Utbygginga av Birkenlund skole vedtatt – med miljøprofil

I kveldens bystyremøte blei det einstemmig vedtatt å bygge ut Birkenlund skole for inntil 98 millionar kroner. Aps Yngvar Langås foreslo å styrke miljøprofilen og foreslo biobrensel, seinare presisert til flisanlegg. Sosialistisk Venstrepartis Karen Landmark fremma

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


eit tillegg på vegner av SV og Venstre:

I anbudet skal det legges vekt på det totale klimautstlippet, medregna utslippet under transport av flis.

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å både ha miljøvennleg oppvarming på skolen, OG ha miljøvennleg kort transport frå flisprodusentar i distriktet vårt.

Tillegget blei innarbeidd i forslaget frå Yngvar Langås og einstemmig vedtatt.

Arendals Tidende om saka her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**