– For smått og tett

97 prosent av boligene som ble bygget i Storhaug bydel i fjor, var enromsboliger. En- og toromsboligene dominerer i bydelen, og familiene flytter ut. -Venstre har dessverre fått rett. Vi advarte mot denne byutvilkingspolitikken, sier Helge Solum Larsen, nestleder i kommunalstyret for byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er resultatetene som presenteres i oversikten om boligutbyggingen i kommunen i 2007, der det blant annet sees nærmere på utbyggingen i Badedammenområdet. Administrasjonen kan ikke utelukke at boligutbyggingsprofilen med få familieboliger har vært medvirkende årsak til den omfattende nettoutflyttingen fra Stavanger.

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

I Badedammen Vest er det 343 leiligheter. Det var angittt at prosjektet skulle inneholde 299 boliger da det ble behandlet, men flertallet satte ikke dette som et absolutt krav. Dermed har det i Badedammen Vest og i andre prosjekter i omådet blitt mange flere boliger, og alle sammen er små.

– I Badedammen Vest er 211 av leilighetene 1- og 2-romsleiligheter, og da er det vanskelig å få en pulserende boligmasse. Det blir gjennomtrekk i boligmassen og folk får ikke tid til å bli gode naboer, sier Solum Larsen.

Solum Larsen har forståelse for at mange kan trives på en plass som Badedammen, men tror det er særdeles viktig å legge til rette for åpne arealer og uteplasser: — Det blir ikke et godt boligmiljø hvis vi ikke får på plass fellesskapsområder til lek og grønne lunger for innbyggerne, sier han.

Det gjelder også for resten av Storhaug bydel.
— Jeg kommer til å arbeide for at Venstre skal lete etter flere slike løsninger i nordlige delen av Storhaug, der det er for tett bebyggelse og få grønne lunger i dag, sier han. – Vi må også finne løsninger på den akutte parkeringsproblematikken i disse områdene. Det er ikke nok biloppstillingsplasser i området. Situasjonen har blitt verre fordi boligantallet er svært mye høyere enn opprinnelig angitt.

Venstre var rimelig alene i sin kritikk av denne byutviklingspolitkken da sakene var til politisk behandling i 2001 og stemte for å avvise planene. Administrasjonen i Stavanger kommune advarte også mot å tillate Badedammen Vest og skrev til politikerne da saken var til behandling: “Tomteutnyttelsen er fortsatt meget høy. Prosjektet har nær 26 boliger pr. daa brutto tomt. Vi besøkte i fjor størrelsesmessig og beliggenhetsmessig sammenlignbare prosjekter i Amsterdam, Rotterdam, København, Helsingborg og Helsinki. Prosjektene her har fra 3 til 7 etasjer. Vi så ikke eksempler på tettheter over 10 boliger pr daa. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at det er vanskelig å planlegge tilfredsstillende boligmiljø med større tetthet.” Flertallet i Stavanger, bestående Arbeiderpartiet, Høyre og FrP, hørte ikke på alle de faglige innvendingene og stemte for gjennomføringen.

Solum Larsen fremhever at det nå er viktig å ta lærdom av prosjektene i Badedammenområdet: – Når nå resten av Urban Sjøfront skal bebygges må vi ha en annen boligsammensetning. I også i Paradis har vi en utfordring. I den nylige framlagte planen for Paradis er det også foreslått tetthet og høyder som kan minne om den vi ser i Badedammen. Venstre har allerede gjort det klart at dette ikke kan aksepteres.

Les mer i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**