Kommunestyret vil ha 100 millioner kroner for vern av Trillemarka

Varaordfører Runolv Stegane (V) fikk torsdag med seg hele kommunestyret da han foreslo å sende brev til Stortinget med et fornya krav om 100 millioner kroner til næringsfond for Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter forslag fra varaordfører Runolv Stegane (V) vedtok kommunestyret i Sigdal i går kveld å sende kravbrev direkte til medlemmene i energi-og miljøkomiteen på Stortinget.

Dette skjer på bakgrunn av at Regjeringa i revidert budsjett, til tross for sterkt på trykk fra de berørte kommunene, bare har satt av 6 millioner kroner. Det ligger i korta at fondet skal bygges opp over fem år, slik at det blir på til sammen 30 millioner kroner.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Det er logisk at varige verdier erstattes med varige midler. Derfor må staten være så raus at næringsfondet økes til minst 100 millioner kroner. Avkastninga av fondet kan da det gi en årlig god kompensasjon til Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, sier varaordfører Runolv Stegane (V).

Kommunestyret i Sigdal har også tidligere i klartekst gitt uttrykk for at dersom næringsfondet skal få den ønskede virkning, må størrelsen på næringsfondet økes fra 30 til 100 millioner.

– Regjeringa har ikke tatt hensyn til vedtaket. Men vi har godt håp om at energi- og næringskomiteen vil overprøve dette, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**