Referat fra styremøte/gruppemøte 1. april

Åpent lokallagsmøte, felles styremøte og gruppemøte for Halden Venstre tirsdag 01 april kl 19 00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Styremøte og lokallagsmøte 1.april 2008.
Tilstede: Roar, Geir Helge, Pål, Eirin, Tone.
Styremøte.
Sak 1.
Kommentarer til innkalling, saksliste:
Ingen kommentarer.
Sak 2.
Godkjenning av referat fra 04.03.08: referat godkjent
Sak 3:
Årsmøteprotokoll: GH tar den videre til signering.
Sak. 4:
Rikspolitisk nettverk:
Møte i ØV. Innspill fra Eidsberg ble fremmet i ØV.
Leder og nestleder i ØV foreslått i ØV. Leder av UV foreslått for å sikre kjønnsbalanse.
Dette innebærer i så fall følgende representasjon:
Sindre Westerlund Mork, Geir Helge Sandsmark og Ida Johanne Bohmann
Representasjon blir bestemt av styre i Østfold venstre.
Sak 5:
Status for aktiviteter i vårsemesteret:
Aktiviteter — se forrige møte. GH har snakket med Borghild Tenden.
Tone spør Lars-Henrik Michelsen.
Sak 6:
Eventuelt.
Ingen saker.
Gruppemøte:
Lokalpolitisk nettverk —orientering:
To nettverk er etablert rundt politikkområdene som vekket størst interesse: "Miljø og næring" og "Skole, oppvekst og kultur".
Nettverk for andre politikkområder vil bli etablert når det er tilstrekkelig mange interesserte.

Saker til neste kommunestyremøte:
Nasjonal transportplan – høringsuttalelse fra Halden kommune:
Roar mente at Rådmannens forslag til høringsuttalelse i grove trekk kunne støttes, men med noen presiseringer knyttet til Halden havn og Haldenvassdraget.

Tone Skråning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**