Skammelig av kommunen

Brita Kleven Thorsvik viser til oppslaget om lønn til støttekontaktene i Verdal, og er helt enig i at det er skammelig at dette viktige arbeidet kun lønnes med kr. 79,95 i timen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Brita Thorsvik

Foto: Thorsvik

Støttekontaktlønna har vært uendret i mange år. Minste tarifflønn er på ca. kr. 111,00, samme beløp som Stjørdal kommune har lagt seg på.

– Det er utrolig viktig at vi har folk som er villige til å ta på seg slikt forebyggende arbeid som støttekontaktvirksomheten er. Jeg synes det er godt gjort at noen fortsatt holder ut på ei slik lønn, sier venstrepolitikeren.
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2008 fremmet Venstre følgende forslag hvor det bl.a het: "Av prinsipielle grunner kan ikke kommunestyret akseptere at det gis lønn til våre støttekontakter som ligger langt under minste tarifflønn for ufaglærte personer over 18 år. Lønn til støttekontakter økes fra kr. 79,95 pr. time til minstelønn, kr. 111,00 pr. time." Iflg. administrasjonen ville en slik økning ha kostet ca. kr. 300 000 og det mente vi det var rom for innenfor et budsjett på over kr. 400 mill. – dersom viljen var til stede. Men viljen manglet!
Det er derfor helt på sin plass at de som er støttekontakter nå setter fokus på den dårlige lønna. — At ordføreren ikke er stolt over dette, som det står i T-A for 22.05, har han all grunn til å innrømme, men han burde også gjøre noe med det!
– Vi vil følge opp saken også ved neste års budsjett. Vi kan ikke være bekjent av at vi har folk i kommunens tjeneste som fortsatt må jobbe under tarifflønn. At AP godtok dette forundrer meg stort, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**