Åmot kommune innfører åpen spørretime

Åmot Venstres interpellasjon om å innføre åpen spørretime før kommunestyremøtene, ble enstemmig godkjent i kommunestyremøtet den 25.06.2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I tilknytning til ordningen “Åpen spørretime”, vil følgende reglement gjelde:

1. I tilknytning til kommunestyrets møter gjennomføres inntil 30 minutters åpen spørretime i møtesalen før møtet settes. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretimen fullt ut, settes kommunestyremøtet. Spørretimen er ikke en del av det formelle møtet.

2. Alle personer som er bosatt i Åmot kommune kan stille spørsmål.

3. Spørsmålene skal være skriftlige og mottatt i kommunen tre dager før møtet.

4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

5. Spørsmålsstilleren må selv være til stede i møtet og stille spørsmålet. Spørsmålsstilleren gis anledning til en replikk.

6. Ordfører/møteleder skal i utgangspunktet besvare spørsmålene. Det kan søkes bistand fra rådmann/administrasjonen for faglige oppklaringer.

7. Det kan ikke tas opp saker som er taushetsbelagte eller er under ordinær klagebehandling. Heller ikke saker som har sin ordinære behandling samme møtedag.

8. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

9. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.

10. Det skal ikke fattes beslutninger i spørretimen.

11. Oppstås det tvil om disse retningslinjene, er det møteleder som har avgjørende myndighet.

12. Det skal føres egen protokoll fra spørretimen.

13. Ordning evalueres etter 1 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**