Stemmerett for 16-åringer

Regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.
Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om lokaldemokratiet i Norge, her sier regjeringen at den ønsker at flere ungdommer skal ta i bruk stemmeretten sin, og vil åpne for stemmerett til 16-åringer allerede ved valget i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den viser at lokaldemokratiet står sterkt i Norge, men at en gruppe deltar for lite i de lokale bestemmelsene. Det er ungdom. Vi ønsker at ungdom skal engasjere seg sterkere, også ved valg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Dagens 16-åringer kan sone straff i fengsel, få barn, betale skatt og sitte i offentlige råd og utvalg, men de får ikke være med å delta i lokalpolitiske spørsmål. Erfaringene, fra blant annet Tyskland, viser at valgdeltagelsen for 16- og 17-åringer er høyere enn for den tradisjonelle gruppen førstegangsvelgere, og høyere enn for velgere opp til 35 år. Den nye velgergruppens partivalg skilte seg ikke ellers fra resten av befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**