Vil ha penger til utbedring av veier

Venstres Karl Meinert Buchholdt ber kommunen om å rette blikket mot dårlige veier i Åsen og Markabygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I et spørsmål til ordføreren vil Buchholdt vite hva Levanger kommune vil gjøre for å utbedre riksveiene i kommunen. -9. oktober skal kommunen klargjøre hvilke veier de ønsker å utbedre i de kommende årene, sier Buchholdt. Flere veier er i dårlig stand og Venstre vil vite hvilke veistrekninger kommunen ønsker å ruste opp.

Hoplatunellen.
Hoplatunnellen er i svært dårlig stand. Den betegnes som livsfarlig av buss- og lastebilsjåfører som må kjøre gjennom den smale tunnelen. -Det er dårlig lys i tunnelen og folk oppfordres til å bruke refleksvest selv på dagtid, sier Buchholdt. I tillegg kan ikke lastebil og buss møtes inne i tunnelen på grunn av at den er for smal.

Markabygdveien.
Også riksvei 754 mellom Skogn og Markabygda har behov for opprustning, sier Buchholdt. Svingene rundt Markabygda sentrum er et område som bør få økt fokus fra kommunen. Fylkestinget skal utarbeide et riksveibudsjett i løpet av 2009 og vi må være tidlig ute med å påpeke våre behov, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre

Les spørsmålet til ordføreren her.

Les mer om Hoplatunnelen i Frostingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**