Foreslåtte kandidater til nominasjonen

Nominasjonsnemnda har nå sendt ut ei alfabetisk liste over de forslagene til kandidater til stortingsvalglista som har kommet inn så langt. Lista samt mer om prosessen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne

Lokallagene har i sommer sendt inn forslag til kandidater, og jobben videre nå blir å fremme forslag til rangerte lister.

Hva gjelder videre fremdrift, gjelder følgende frister:

23. september 2008 – frist for lokallagene til å fremme forslag til rangert liste over kandidater. Hvis det er lokallag som har behov for en utvidet frist (også hensyntatt at den i forrige brev skisserte tidsplan er noe forskjøvet), hører vi evt fra dere om dette.

Ultimo oktober 2008 – innkalling til nominasjonsmøte, med nominasjonsnemndas innstilling. Innstillingen sendes samtidig til alle medlemmer, og blir dessuten offentliggjort

22. november 2008 – nominasjonsmøte (Oppdal)

Følgende aktuelle kandidater er så langt foreslått, i alfabetisk rekkefølge:

Steinar Anda, Meldal
Harald Aursøy, Frøya
Frode Støre Bergrem, Klæbu
Pål Berntzen, Trondheim
Hans Bøe, Oppdal
Gerd-Mette Drabløs, Oppdal
Anne Lise Eidsvåg, Skaun
Andreas Krüger Enge, Trondheim
Johan G. Foss, Frøya
Anne Jorid Gullbrekken, Rissa
Jon Gunnes, Trondheim
Hans U. Hammer, Frøya
Arvid Hammernes, Frøya
Ann Karin Haugen, Midtre Gauldal
Anders Iversen, Trondheim
Lars Jølle, Trondheim
Bente Kjøsnes, Trondheim
Guri Melbye, Trondheim
Solveig Melby, Orkdal
Ingrid Mellem, Oppdal
Erling Moe, Trondheim
Per Agnar Myhr, Melhus
Magne Mære, Trondheim
Terje Norddal, Trondheim
Margit Bakka Nygård, Holtålen
Edvin Paulsen, Frøya
Elisabeth Paulsen, Trondheim
Kristin Reitan, Rennebu
Wenche Risan, Trondheim
Håvard Rogogjerd, Rennebu
Monica Rolfsen, Trondheim
Tove Solli Røset, Selbu
Lillfrid Sakshaug, Trondheim
Trygve Sande, Oppdal
Erlend Sand, Trondheim
Vibeke Franck Sehm, Frøya
Hanne Skjæggestad, Roan
Lavrans Skuterud, Orkdal
Kari Slundgård, Tydal
Bjørn Håvard Solem, Orkdal
Knut Steinsheim, Åfjord
Wenche Storvik, Trondheim
Marit Foss Sundseth, Meldal
Turi Teksum, Oppdal
Lillian Thomassen, Melhus
Mikal Tyskø, Ørland
Sten Andreas Ulvær, Hitra
Ingrid Vinje, Trondheim
Erik Wale, Trondheim
Håvard Aarnseth, Malvik
Aage Aas, Røros

Vi oppfordrer med dette lokallagene om å avholde medlemsmøter/styremøter mv for å fremme prioriterte forslag til kandidater innen den foran nevnte frist.
Vi understreker ellers fortsatt at nominasjonsnemnda og dens enkelte medlemmer selvsagt kan kontaktes direkte, hvis det er kandidater dere vil fremme, eller drøfte med oss.

Våre mailadresser er som følger:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**