Anbud for et bedre busstilbud

I et leserinnlegg i Adresseavisen i dag argumenterer Guri Melby for hvorfor anbud på kollektivtrafikken i Trondheim vil gi oss et bedre busstilbud. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Anbud for et bedre busstilbud

Buss

I debatten om bussen i Trondheim skal legges ut på anbud, har det vært mye fokus på pris, konsulentrapporter og de ansattes rettigheter. Som bystyremedlem, innbygger i Trondheim og ikke minst en flittig bruker av kollektivtilbudet, er jeg imidlertid mest opptatt av kvaliteten på tilbudet. Team Trafikk har lenge hatt monopol på å drive busstilbudet i Trondheim, og de har i denne perioden vist seg å være lite fleksible i forhandlinger, og lite villige til å tenke nytt rundt busstilbudet i Trondheim. Konsekvensen av dette har vært at busspassasjerene i Trondheim har måttet betale dyrt for et tilbud som har vært dårlig. Dermed taper bussen fortsatt mot bilen i kampen om passasjerene.

For å oppnå Venstres mål om billigere buss, flere avganger, større fleksibilitet i tilbudet og bedre service til passasjerene, trenger vi reell konkurranse. Derfor går Venstre inn for anbud på kollektivtrafikken i Trondheim. Som fylkesordfører Tore Sandvik uttalte til avisa den 17. september: "Vi kan ikke ha en situasjon der Team Trafikk har det siste ordet i kollektivtransporten. Det er det vi som er valgt av folket som skal ha". I en anbudskonkurranse er det vi som utformer kravene til kollektivselskapene, og ikke omvendt. Dermed vil vi som politikere ha større mulighet til å få til et godt busstilbud til det beste for byens innbyggere.

Guri Melby

Guri Melby, bystyremedlem for Venstre i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**