Tiltak mot frafall i den videregående skolen

1 av 3 elever i den videregående skolen oppnår ikke studie-eller yrkeskompetanse.
På enkelte studieretninger er det bare 30 % som består. Verst er de yrkesfaglige studieretningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre mener at det må settes inn en rekke av tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning.
Venstre peker spesielt på tre tiltak for å få bukt med problemet.
For det første mener vi at det skal være mer praksis i yrkesutdanningen.
For det andre bør Rådgivertjenesten bli styrket, og for det tredje bør det gis bedre botilbud til elever
som må flytte for å gå på videregåenede skole !

Stener A Enger
Sarpsborg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**