Godt fornøyd med RV17-prosjektet

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad ser på seg selv som fadder for Riksvei 17-prosjektet. Han er fornøyd med prosessen så langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Det er gjort et meget godt arbeid, og prosjektrapporten danner et solid grunnlag for å avgjørelsene som de berørte kommunestyrene skal ta. Nå har bare å sette fart på den videre prosessen, sier Skjelstad.

Venstrepolitikeren beskriver ei helhetlig utbygging av RV 17 som er det viktigste utviklingsprosjektet i nordre del av fylket. En riksveg som er tilpasset utviklinga, vil være av stor betydning -både for næringslivet og for dem som bor og lever langs strekningen. Nå er det viktig lokalpolitikerne bidrar til å sette fart på den videre prosessen, sier Skjelstad, som forventer at kommunestyrene sier ja til valg av finansieringsmodellen som innebærer 60 prosent brukerbetaling.

-Vi må innse at det ikke blir noen noen opprustning av om det ikke legges opp til et spleiselag mellom det offentlige og brukerne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**