Referat fra stiftelsesmøtet

Odd Arne Skjæret i Tolga Venstre ønsket velkommen til konstituerende møte og orienterte om programmet for kvelden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Tolga Venstre har også en tidligere historie, også før kommunesammenslåingen med Os i 1966. Det ble også stiftet et venstrelag i 1983 som var i virksomhet til 1985. Dette ble etter hvert oppløst, blant annet på grunn av utflyttinger.
Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, overbrakte hilsning fra Hedmark Venstre og orienterte om Venstres organisasjon og utvikling, Venstres arbeid i Hedmark i sin allminnelighet og i fylkestinget.
Stein Hoset, Alvdal, delte tanker om samarbeid mellom lokallagene i Nord-Østerdalen.
Ola Jonsmoens gratulasjonskåseri omhandlet sammenhengen mellom den gode samtalen, liberal tenkning, Venstres politikk og menneskets evne og vilje til å stikke hue fram og stå oppreist i motsetning til å være "krypdyr".

Stifltelsesmøtet

Foto: Anders Wahl

Tilstede ved det konstituerende møtet:
Fra Tolga: Odd Arne Skjæret, Sindre Bakken, Svein Gjelten Bakken, Toril Sivertsen Bakken, Maria Bakken (13 mnd), Nils Bakken
Fra fylkesstyret: Erik Ringnes, Hege Nilsen, Stein Hoset
Fra Tynset: Morten Rusten,
Fra Alvdal: Ola Eggset, Ola Jonsmoen, Anders Wahl, Stein Hoset
Journalister: Ola Rye Arbeidets Rett, Liv Randi Risstad Holann, Østlendingen
1) Konstituering – Som møteleder ved konstituerende møtet ble valgt: Svein Gjelten Bakken (enstemmig). Som sekretær ved det konstituerende møtet ble valgt: Odd Arne Skjæret (enstemmig)
Til å undertegne stiftelsesprotokoll ble valgt : Svein Gjelten Bakken og Odd Arne Skjæret
Tolga Venstre etableres med virkning fra 24. oktober 2008 med følgende styre:
Leder: Svein Gjelten Bakken, Kasserer: Odd Arne Skjæret, Nettansvarlig: Jan Anders Halvorsen
2) Vedtekter – Venstres standardvedtekter vedtas som Tolga Venstres vedtekter.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**