Større satsning på skole

Åmot Venstre vil prioritere skole i budsjettforhandlingene for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hovedutvalg for oppvekst og kultur hvor Åmot Venstre har en representant diskuterte den 14.10.2008 rådmannens forslag til budsjett for 2009. Utvalgets innstlling var helt klar, vi ønsker en større satsning på skole i Åmot i 2009.

I forbindelse med gjennomføring av skolepolitisk plattfor vil utvalget prioritere:

1. Ekstra midler til innkjøp av lærermidler som følge av innføringer av Kunnskapsløftet.

2. Det avsettes en reservepott på kommunenivå som benyttes ved oppdukkende behov knyttet til barns rettigheter etter opplæringsloven.

3. Ressurser til styrkning av basisfagene på årstrinnen 1.-4.som følge av stortingsmelding nr.31 om kvalitet i skolen.

4. Utredningen angående skolebygg bør ferdigstilles innen 01.06.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**