Bymiljøpris

– Det er hyggelig å oppleve at Trondheim får skryt for sin satsing på kollektivtrafikk, og å kunne konstatere at tiltakene faktisk virker, sier fylkestsingsrepresentant Elisabeth Paulsen om at Trondheim i forrige uke fikk miljøpris av statsråd Erik Solheim. Hun minner imidlertid om at det fortsatt er mye som må gjøres for å få et godt kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Elisabeth Paulsen fra Venstres miljøprisutdeling i august 2008.

Elisabeth Paulsen fra Venstres miljøprisutdeling i august 2008.

– Venstre har ivret sterkt for denne satsningen på gjennomgående kollektivfelt, og tar gjerne i mot rosen som kommer fra miljøstatsråden, sier Paulsen. – Venstre mener imidlertid at det er mye mer som kreves for å få til et godt nok kollektivtilbud. Vi savner det samarbeidet mellom Trondheim og Sør-Trøndelag som må til for at vi skal lykkes i å få til et effektivt kollektivsystem til en rimelig pris, fortsetter hun.

– Det ser nå ut som om det går mot et flertall for anbud på kollektivtrafikken i Trondheim, noe som burde vært vedtatt for lengst. Arbeidet for å få til en god løsning starter nå, med utforming av anbudet. Skal vi få til en kollektivtrafikk som innbyggerne er tjent med, er det også viktig at service og komfort er med i kravene som stilles til det selskap som vinner anbudet, sier Paulsen.

Den foreløpige kollektivsatsingen i Trondheim har kanskje ikke den store klimaeffekten, men er et vesentlig bidrag for å bedre bymiljøet. Færre biler i sentrum vil skape en triveligere by, mindre svevestøv og støy, enklere for gående og syklister og ikke minst bedre fremkommelighet og parkering for de som må bruke bil. – Venstre mener fortsatt at en godt utbygd kollektivtrafikk i Trondheim vil gi en vesentlig miljøgevinst, og med et økende antall hybridkjøretøyer og elektriske biler/busser så vil Trondheim bidra med sin politikk innenfor TENKE GLOBALT, HANDLE LOKALT, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**