Sørlandet i uføre

Nok en gang opplever vi at elendighetsbeskrivelsene av sørlandet får store oppslag i avisene. Nå sist med hovedoppslag i Aftenposten lørdag 25. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


(artikkelen finner du her)

Leser man statistikkene er det åpenbart at vi har omfattende utfordringer knyttet til antall mennesker på uføretrygd og sosialhjelp, elever som dropper ut av skolen, pillebruk osv. I møtet med disse opplysningene kan vi gjøre tre ting.

Vi kan si at det sikkert ikke er så ille, eller at det ikke gjelder meg og mine nærmeste.
Vi kan si at det var det vi visste. Vi har det fælt.
Eller vi kan innrømme problemene, finne årsakene, sette i gang tiltak, og samtidig løfte frem de gode fortellingene om sørlandet.

Det siste er den eneste farbare vei for å bygge en enda bedre landsdel.

Det å finne årsakene til problemene handler mindre om politikk, og mer om å få frem allerede tilgjengelig informasjon. Hvordan vi skal svare på disse utfordringene vil imidlertid variere fra parti til parti.

Venstre har et fundament for sin politikk og det er: «Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre».
Vi mener at et godt samfunn bygges når hver enkelt innbygger gies frihet til å skape sine liv. Med frihet følger også ansvar, både i forhold til de valgene vi gjør og i forhold til våre medmennesker.

I praktisk politikk betyr det at vi vil at alle som trenger hjelp for å leve et verdig liv skal få det. Vi tror imidlertid ikke at det nødvendigvis betyr at denne hjelpen bare skal komme fra staten/det offentlige. Mange frivillige fellesskap representerer en varme og nærhet det offentlige aldri kan eller skal erstatte.

Vi mener også at velferdsstaten står overfor enorme utfordringer fremover, og at det er helt nødvendig å modernisere og fornye den. Dette har ikke den nåværende regjeringen tatt inn over seg, og derfor blir omstillingene desto større når de kommer. Samtidig mener vi at det er viktig at Venstre som er glad i offentlig sektor, og som ønsker en stor offentlig sektor er med på å styre de endringene denne sektoren står overfor.

Utfordringene på sørlandet handler om mer enn hjelp til de som trenger det. Det handler også om å skape nye arbeidsplasser og ny næring.
Vi er helt avhengig av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger, også fordi dette bidrar til å løfte personer ut av omsorgsapparatet og inn i aktivt arbeidsliv.
Nettopp derfor er det så viktig å legge til rette for det nyskapende Norge. Her har vår landsdel et fortrinn, både fordi vi har en lang gründertradisjon, og fordi vi allerede har et fremtidsrettet forskermiljø og næringsliv. Venstre har en lang rekke tiltak som vi vil gjennomføre for å gi de som ønsker å starte opp egen næring bedre vilkår.

Som nevnt innledningsvis er det også viktig at vi bringer frem de gode fortellingene om vår landsdel.

Neste gang du blir møtt med en beskrivelse av hvor ille det er på sørlandet kan du møte det med å si at ja, vi har utfordringer, vi arbeider med å løse dem, men husk at Aust-Agder også:

Sammen med Vest-Agder huser landets 4. største universitet
Har forsker- og utviklingsmiljø som er verdensledende innefor oljeteknologi, mobilteknologi og miljø
Har noen av Europas mest spennende kulturarrangementer/festivaler
Er et foregangsfylke innefor klimapolitikk. Blir landets første klimanøytrale fylke og kommune (Arendal)
Har tradisjon for nyskaping og internasjonal virksomhet
Viser vei når det gjelder offentlig og privat samarbeid gjennom ny E18 og Campus Grimstad.

Jeg håper og tror at neste års valgkamp skal handle mye om hvilke løsninger som er de beste for vår landsdel, og hvordan de enkelte partiene stiller seg til de utfordringene vi står overfor. Venstre mener at løsningen finnes i balansen mellom frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

Arnt Gunnar Tønnessen
Grimstad Venstre

[eksternlink#http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2732697.ece]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**