Vil ha åpen spørretime

Leder i Nord-Trøndelag Unge Venstre, Lars Gunnar Marken, innfører åpen spørretime i Verdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lars Gunnar Marken

Foto: Olga Tkacheva

Venstre ønsker at Verdal kommune skal være en åpen og innsynsvennlig kommune hvor kontakten med brukerne blir prioritert. Vi mener at direkte kontakt med kommunens innbyggere er viktig både for administrasjon og politikere for å minne oss om de interesser vi representerer, sier Lars Gunnar Marken som på mandag foreslo å innføre en åpen spørretime i Verdal kommune.

Venstre ønsker at Verdal kommune kan finne en form hvor det blir tilrettelagt for direkte kontakt mellom politiske organ og foreninger, lag eller enkeltmennesker. Det er viktig for at vi ikke skal komme i fare for å distansere oss fra dem som har gitt oss tillit til å styre kommunen på deres vegne, mener Lars Gunnar Marken.

Det finnes eksempler på andre kommuner, f.eks Larvik og Levanger, som praktiserer en åpen time før kommunestyremøtet hvor innbyggere kan informere kommunens øverste myndighet om hva de har på hjertet. Det forutsettes at spørsmålet gjelder kommunale forhold og er av allmenn interesse. Spørsmålene må dessuten være sendt skriftlig innen 2 dager før kommunestyremøtene, denne ordningen ønsker Venstre å innføre i Verdal også.

Marken fikk enstemmig støtte i kommunestyret sist mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**