Flere flyktninger til Eigersund?

IMDI (Integrering og mangfoldighetsdirektoratet) orienterte om behovet for mottak av nye flyktninger i 2009. Representanten fra IMDI sa at Eigersund er best i klassen mht til flyktningemottak noe som skyldes godt samarbeid mellom kommune, NAV og lokalt næringsliv. For neste år ønsker IMDI at kommunen tar imot 25 nye flyktniger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


IMDI gir betydlige tilskudd til kommuner som tar i mot flyktninger. De har laget en kalkulator for å beregne inntekter og utgifter knyttet til flyktningemottak. SElve presentasjonen kan du se her (4 mb). Siden dette kun var en orientering vil ikke et vedtak om flyktningemottat komme før senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**