Vil verne marka

– For Venstre er det uaktuelt å stemme for permanente barnehager innenfor markagrensa, sa Venstres Jon Gunnes etter at han i går stemte mot et forslag om å gjøre Hammersborg barnehage permanent. – Det er mange gode tiltak som kan utnytte tomter i marka, og hva blir det neste?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lian

Lian
Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune

Alle de andre partiene stemte imidlertid for å tillate permanent drift av denne barnehagen, selv om den altså ligger innenfor markagrensa.
– For Venstre var det i denne saken viktig å markere at vi kan akseptere å leve med midlertidige løsninger noen år til, men å bygge permanent vil medføre en utvikling hvor vi kan få et press mot Marka. Det er mange gode tiltak som kan utnytte tomter i Marka og hva blir det neste? spurte Gunnes.

Granåsen barnehage ligger også i Marka, men her foreslo rådmannen videre midlertidig drift, noe Venstre kan akseptere. – Det er gjort vedtak om å flytte markagrensa i Granåsen, så da stiller saken seg litt annerledes. I tillegg er friluftsbarnehager et fantastisk tilbud til barna, sa Gunnes. – Men det er viktig at det ikke blir nybygging i marka.

– Venstre har vært restriktiv til barnehager i marka gjennom flere år og vi vil fortsatt ha denne holdningen. Vi må være på vakt ovenfor “gode formål”. Det er sikkert mange tomter i Marka som er egnet til bebygging, men da må vi faktisk ta disse tomtene ut fra marka og regulere skikkelig, avsluttet Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**