3 opp

Vi har den siste måneden økt vårt medlemsantall med tre stykker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har sagt at vi ønsker å jobbe for at vi blir flere medlemmer i Grimstad Venstre. Nå er vi 53 stykker, noe som medfører at vi faktisk kan sende 3 stykker på nominasjonsmøtet 10 desember og har enda mer å si når lista skal vedtas! Vi hviler lite på laurbærene og utfordrer alle fortsatt til å bli medlemmer/finne nye medlemmer, fordi fler mennesker skaper mer vidsyn og klokskap, og gjennom det et bedre Grimstad.

Medl okt2008

Foto: Arne Kristian Ekra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**