Ønsker forsøk med kvartalspoliti i Gamle Oslo

Den tragiske knivstikkingsepisoden i Brugata tirsdag skremmer og opprører folk, og i Gamle Oslo Venstre får vi mange henvendelser om å gjøre noe. — Vi ønsker oss mer synlig politi i gatebildet og foreslår en forsøksordning med dedikerte kvartalspoliti. En ordning der man har utplassert ordenspoliti med avgrensede geografiske ansvarsområder, sier Hallstein Bjercke, leder i Gamle Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Vi må gå nye veier, og det er menneskelige ressurser som må settes inn. Personer med for eksempel krigstraumer, eksistensiell angst eller store rusproblemer tenker ikke først og fremst på å etterleve forbud mot å bære kniv på åpen gate eller forbud mot å være ruset, sier Bjercke.

Gamle Oslo Venstre ønsker derfor å foreslå tiltak som beskytter og hjelper enkeltmennesker, og gjøre det trygt å ferdes i det offentlige rom. Venstre ønsker derfor å utfordre politiet til å tenke nytt og bli med på en prøveordning med “kvartalspoliti”.

– Vi tror at faste ordenspolitibetjenter med ansvar for begrensede områder er en effektiv måte å redusere kriminalitet på, sier Bjercke. Disse politifolkene vil da kunne bygge opp kompetanse om de menneskene de skal skape trygghet for.

Ved å være synlig tilstede, ved å kjenne rusmisbrukere, gamle damer og skoleungdom, grønnsakhandleren på hjørnet, finansmegleren og trikkeføreren og andre som beveger seg i det offentlige rom vil det gi en helt annen mulighet for å fange opp “tikkende bomber” før de smeller. Folk må kunne vite at politiet er i nærheten, særlig på naturlige samlingssteder som Grønland. Vi krever også at psykisk helsevern styrkes betraktelig, noe vi rett og slett ikke kan vente lenger på! Vår bydel har et mangfold som er en berikelse, men også en utfordring når det gjelder kriminalitet, rus og psykiske problemer. Derfor trenger vi synlig og oppsøkende politi og et psykisk helsevern som ikke sender folk ut på gata, men evner å følge opp.

For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt Hallstein Bjercke, leder i Gamle Oslo Venstre, på telefon 930 38 742.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**